Boys Varsity Basketball · Boys Basketball Senior Night (2/22/20) (Courtesy of Michael Hoffbauer)