Varsity Baseball · Varsity Baseball vs. Roncalli (4/10/19) (Courtesy of Lindy Scott)