Varsity Baseball · Varsity Baseball vs. West Vigo (4/12/19) (Courtesy of Lindy Scott)